Przeglądy budowlane Kamień Pomorski Przegląd, Powiat Kamieński Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy sprawnie i fachowo.72-400 Rzezczypospolitej 7b Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Kamień Pomorski. Przeglądy roczne Kamień Pomorski, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Kamień Pomorski, ekspertyzy Beata Górka sekretariat@powiatkamienski.pl sekretariat@powiatkamienski.pl zachodniopomorskie 91 3823121

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Kamień Pomorski
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Kamień Pomorski
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Kamień Pomorski
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Kamień Pomorski
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Kamień Pomorski

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Kamień Pomorski
kontrole techniczne budynków Kamień Pomorski

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Kamień Pomorski Portal Kamień Pomorski Miasto Kamień Pomorski Przeglądy techniczne Kamień Pomorski Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku